Revisie

Onze standaard revisie bestaat uit de volgende stappen:

 • De compressor wordt gedemonteerd en schoongemaakt;
 • De klant ontvangt een compleet inspectierapport met de aanbevolen reparaties, inclusief foto’s en toelichting;
 • Na opdracht van de klant zal RM Support beginnen met de revisie.

Een standaard compressor revisie wordt verricht tegen een vaste prijs en houdt het volgende in:

 1. Reiniging van de compressor;
 2. Controle op de rechtheid van de rotoren; 
 3. Aanbieding van inspectierapport met onze aanbevelingen;
 4. Plaatsing van nieuwe pakkingen om de compressor op de unit te plaatsen, inclusief nieuwe o-ringen, PTFE-ringen, tab-ringen en sluit-ringen;
 5. Vervanging van de axiaal-lagering;
 6. Vervanging van de radial-lagers;
 7. Vervanging van de asafdichting; 
 8. Montage van de blindflens set met pakkingen;
 9. Levering van de compressor met 1 bar stikstof vulling, coated in RM-blauw.

Mogelijke extra reparaties:

Indien de inspectie uitwijst dat er extra reparaties noodzakelijk zijn, dan zullen wij dit opnemen in het inspectierapport.
RM-Support werkt altijd met een budgetprijs, zodat kunt u de revisie budgetteren. Wij zijn in staat u te adviseren met betrekking tot de meest voorkomende reparatie per compressor type.

Revisie

 1. revsie


  revisie


  revisie